Política de Privacitat i Protecció de Dades
 


Registre General de Protecció de Dades
 


Aplicacions Electròniques i De Radiofreqüència SL, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus socis i col·laboradors, i així, en conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD ) i en la normativa de desenvolupament, el soci / col·laborador queda informat i dona el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a Aplicacions Electròniques i De Radiofreqüència SL, i per al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals aquesta entitat tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats d'enviament de comunicacions informatives, distribució d'informació i serveis, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb Aplicacions Electròniques i De Radiofreqüència SL, per adequar les nostres ofertes a les seves característiques particulars.
Els destinataris d'aquestes dades seran els serveis i tècnics comercials d'Aplicacions Electròniques i De Radiofreqüència SL.
 


Recollida de Dades

 

Les Dades Personals són tractades i incorporades als corresponents fitxers automatitzats, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. La política de privacitat Aplicacions Electròniques i De Radiofreqüència SL, assegura, en tot moment, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel · lació, informació de valoracions i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent.

 

Drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació


En conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, Aplicacions Electròniques i De Radiofreqüència SL, garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial de aquestes dades i us informa de la possibilitat d'exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a Aplicacions Electròniques i De Radiofreqüència SL C / Sot Dels Pradals, 4 - (08500) Vic ( Barcelona) o un correu electrònic a info@aerf.eu

© APLICACIONES ELECTRONICAS Y DE RADIOFRECUENCIA S.L.   -   C/ Sot Dels Pradals, 4. 08500 Vic (Barcelona)   -   Tel. +34 93 886 44 24   -   info@aerf.eu